19 Ağustos 2017 Cumartesi

Misyon & Strateji

2651 defa okundu

MİSYONUMUZ

"Bilimin aydınlığında geleceğe yürüyoruz" sloganıyla yola çıkan üniversitemiz; kurumsallaşmasını tamamlamış, sosyal atmosferi güçlü, bölgesinde lider, üniversite ile sanayinin buluştuğu bir teknokente sahip, proje odaklı, öğrencilerine akredite olmuş uluslararası dil pasaportu veren uluslararasılaşmış bir üniversite olmasının yanında, bu değerleri her zaman kendine görev edinmiş, daha da ileriye götürmeyi amaçlayan bir üniversite olmuştur.

Geleceğe ve dünyaya yüzünü dönmüş olan üniversitemiz girişimci ve uluslararası bir üniversite olarak öz güveni yüksek, donanımlı bireyler yetiştirerek insanlığın hizmetine sunmayı, kentle bütünleşmeyi, farklılıkları zenginlik olarak görmeyi, evrensel akla ulaşmanın yollarını, bilginin evrenselliğine inanarak nerede olursa olsun bilgiye ulaşmayı ve onu insanlık için kullanmayı, bilimsel çalışmayı, araştırma-geliştirmeyi, fikir ve ifade özgürlüğü ile çoğulcu ve katılımcı demokrasi felsefesini misyon edinmiştir.

VİZYONUMUZ

Eğitim-öğretim, bilim ve araştırmada kaliteden ödün vermeden emin adımlarla geleceğe yürüyerek, bilimsel çalışmalarıyla dünyaya şekil vererek, içinde bulunulan yörenin toplumsal değerlerine saygılı, yereli iyi bilen, ülke sorunlarına duyarlı, bölgesinde lider, bununla birlikte bir dünya üniversitesi olarak gelişmesini sürdürmektir.

Temel Değerler

  • Girişimcilik, yaratıcılık, dinamiklik.
  • Yaşam boyu eğitim.
  • Ülke ve insanlığa fayda sağlama.
  • Yerel değerleri göz ardı etmeden evrensellik.
  • Öğrencinin yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı eğitim-öğretim.
  • Bilimi ve eleştiriyi ön planda tutma.
  • Sosyal ilişkilerde güçlülük.
  • Mesleki etik sahibi olma.

TÜRKİYE-SURİYE

TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE UZANAN

                 AKADEMİK EL

KAMPÜS'TE HAYAT

 

BAĞLANTILAR

ERASMUS + MEVLANA