Çift Anadal-Yan Dal Programları

Çift Anadal Programı

Çift Anadal Programı; ilgili Bölüm/Anabilim dalının isteği, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır.

Çift Anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.

Yan Dal Programı

Yan Dal Programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Yan Dal ile ilgili hususlar,  Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.     

Yayın Tarihi: 21/12/2016
Okunma Sayısı: 4600