Görev ve Sorumluluklarımız

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü'nün amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin uluslararası düzeyde tanınırlığını ve uluslararası eğitim - araştırma kuruluşlarıyla mevcut işbirliğini sürdürüp geliştirmek, SDÜ’nün Avrupa Birliği Eğitim Programlarına ve bu doğrultuda başkaca uluslararası çapta programlara katılımını sağlamak ve ilgili programların yaygınlaştırılması temin etmektir. Öğrenci ve öğretim elemanı profilinde her geçen gün uluslararası katılımları arttıran Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünün çalışma alanları şunlardır:

  • Uluslararasılaşma stratejileri geliştirmek
  • Üniversitenin uluslararasılaşma süreçlerini yönetmek
  • Değişim programları, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüklerinin faaliyetleri arasında koordinasyon sağlamak
  • Üniversiteyi uluslararası platformda temsil etmek, tanıtım faaliyetleri düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere katılmak
  • Uluslararası platformda üniversite adına temas kurmak ve sorumlu birime yönlendirmek
  • Uluslararası faaliyetlerle ilgili verileri toplamak, arşivlemek ve bunları duyurmak