Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemizin vizyonu, misyonu, temel değerleri ve uluslararasılaşma politikası doğrultusunda, üniversitemizin uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla uluslararası akademik işbirliklerine öncelik vermek; üniversitemizi uluslararası öğrenciler ve yabancı uyruklu öğretim elemanları için bir çekim merkezi haline getirmek; üniversitemiz öğrencilerini ve öğretim elemanlarını uluslararası eğitim, staj ve araştırma olanakları hakkında bilgilendirmek ve uluslararasılaşma ile ilgili konularda üniversite içi koordinasyonu sağlamaktır.

 

Vizyon

Ülkemizin uluslararasılaşma stratejisi bağlamında, üniversitemizin uluslararası düzeyde tanınırlığını ve saygınlığı artırmak üzere, uluslararası yükseköğretim alanındaki köklü değişimleri ve gelişimleri yakından takip etmek ve uluslararası politikalarımızı bu gelişmelere adapte ederek, üniversitemizin uluslararası arenada önde gelen bir üniversite olması hedeflenmektedir.