BİRİM KALİTE ÇALIŞMALARI

REHBERLER, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE USUL ESASLAR 
Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Kuruluş, İşleyiş, Görev Yönergesi için TIKLAYINIZ
KALİTE KOMİSYONLARI

Birim Kalite Komisyonu için TIKLAYINIZ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ DIŞ PAYDAŞLAR DANIŞMA KURULU

Uluslarararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Üyeleri için TIKLAYINIZ

05.09.2022 Tarihli Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

26.12.2023 Tarihli Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

KALİTE TOPLANTI ÇAĞRILARI
5. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 18.05.2022 tarihinde 14:00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

6. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 22.06.2022 tarihinde 14:00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

7. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 13.10.2022 tarihinde 10:00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

8. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 24.10.2022 tarihinde 14:30'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

9. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 28.10.2022 tarihinde 10:00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

10. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 19.12.2022 tarihinde 09:30'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

11. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 07.03.2023 tarihinde 10:30'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

12. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 08.09.2023 tarihinde 10:00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

13. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 16.10.2023 tarihinde 10:00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir. 

14. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 12.03.2024 tarihinde 15:00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

TOPLANTI TUTANAKLARI

07.02.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

15.02.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

12.04.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

    22.04.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ     

 22.06.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ   

13.10.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ   

   24.10.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ     

07.04.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

08.09.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

16.10.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

12.03.2024 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

 HİZMET-İÇİ EĞİTİM DUYURULARI

1- Ergonomi Eğitimi, 18.10.2023 tarihinde saat 14.00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

2-İlk Yardım Eğitimi 13.12.2023 tarihinde saat 10:00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

RAPORLAR
Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Şeffaflık Raporu (2021) için TIKLAYINIZ

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Öz Değerlendirme Raporu (2021) için TIKLAYINIZ

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Öz Değerlendirme Raporu (2022) için TIKLAYINIZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü İkili İşbirliği Anlaşmaları (MoU) ve Çıktıları Raporu (2022) için TIKLAYINIZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü İkili İşbirliği Anlaşmalarında Takip Edilecek Süreç Raporu (2022) için TIKLAYINIZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Hizmet-İçi Eğitim (Ergonomi) Değerlendirme Raporu (2023) için TIKLAYINIZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Hizmet-İçi Eğitim (Temel İlk Yardım) Değerlendirme Raporu (2023) için TIKLAYINIZ 

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü İkili İşbirliği Anlaşmaları (MoU) ve Çıktıları Raporu (2023) için TIKLAYINIZ

ANKETLER

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Dış Paydaşlar Danışma Kurulu "Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Uluslararasılaşmasına Yönelik Akdemisyen Görüşleri" Anket Raporu için TIKLAYINIZ

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

İyileştirme Öneri Formu 1

İyileştirme Öneri Formu 2

İyileştirme Öneri Formu 3

İyileştirme Öneri Formu 4

İyileştirme Öneri Formu 5

İyileştirme Öneri Formu 6

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI TABLOSU

Sıra No Öneri Birimi/ Kaynak Öneri Tarihi Öneri/ Gerekçe İyileştirme İyileştirme Tarihi
14

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Bölüm Erasmus Koordinatörü

2024

Erasmus+ Bölüm/Anabilim Dalı Koordinatörlerinin  hareketliliklerden faydalanacak öğrencilerle ilgili işlemleri daha etkin gerçekleştirebilmeleri amacıyla Erasmus+ hareketliliğine hak kazanan öğrenci listelerinin Erasmus+ Bölüm/Anabilim Dalı Koordinatörlerine bildirilmesi (öneri)

Her seçim dönemi sonunda Erasmus+ hareketliliklerinden yararlanmaya hak kazanan aday öğrencilerin Bölüm /Anabilim Dalı Koordinatörlerine bildirilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda bölüm koordinatörlerini bilgilendirmek amacıyla 12.02.2024-27.02.2024 tarihleri arasında alınan Erasmus+ KA171 öğrenim ile KA131 öğrenim, staj ve kısa dönem doktora hareketliliği başvuru sonuçları, 01.04.2024 tarihli ve E.74466388-310.1.1.1-722168 sayılı resmi yazı ile fakültelere gönderilmiştir. (link) 2024
13 Erasmus Partner üniversitesilerinden biri tarafından gönderilen  e-posta 2023

Erasmus+ öğrencilerinin dil sınavlarının Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR Levels) kapsamında sınıflandırılmamasının yapılamamasının belirtilmesi nedeniyle Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen yabancı dil sınavının yöntem değişikliği ve eşdeğerliliğinin belirlenmesi (öneri)

Yabancı dil sınavının çoktan seçmeli ve konuşma, yazma, dinleme, okuma oturumlarından olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilmek üzere Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR Levels) sınıflandırmasının sağlanmasına yönelik yöntem değişikliği yapılmıştır (link) 2024
12 Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi 2023

Üniversitemiz öğrenci ve personeli ile uluslararası hareketlilik programları kapsamında Üniversitemize gelen öğrenci ve personelin sosyal etkileşiminin artmasına yönelik gelen yönlü öğrenci ve personelin ülkelerini, kültürlerini ve üniversitelerini tanıtıcı etkinlikler düzenlenmesinin sağlanması (öneri

Üniversitemiz öğrencileri ile personelin uluslararası hareketlilik programları kapsamında gelen öğrenciler ile sosyal etkileşiminin artması ve yabancı uyruklu öğrencilere yönelik farkındalığın artması amacıyla  20.12.2023 tarihinde Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Konferans salonunda "Erasmus+ Öğrencilerinin Üniversitelerini Tanıtım Etkinliği" düzenlenmiştir (link). 2023
11 Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Personeli 2023

İş güvenliğini desteklemeye yönelik Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Personeline ilk yardım hususunda eğitim verilmesi (öneri

13.12.2023 tarihinde saat 10:00’da Süleyman Demirel Üniversitesi Arama Kurtarma
İlkyardım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SDUAK) Müdürü Öğretim Görevlisi Ali
ŞENKAYNAĞI tarafından Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü çalışanlarına hizmet-içi İlk
yardım eğitimi verilmiş ve eğitimin personel üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla soru formu uygulanmıştır  (link).
 
10 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi 2023

KA171 proje yazım sürecine ilişkin proje hazırlık bilgi formunun İngilizce'ye çevirilmesi (öneri)

 

KA171 proje yazım sürecine ilişkin proje hazırlık bilgi formu Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü birim personeli (tercüman) tarafından İngilizce'ye çevirilmiş ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğü web sitesinde yayınlanmıştır (link). 2023
9 Spor Bilimleri Fakültesi ve Hukuk Fakültesi 2023 KA131 öğrenci hareketliliği hakkında Spor Bilimleri Fakültesi (öneri) ve Hukuk Fakültesi (öneri) öğrencilerine bilgilendirme toplantısı yapılması Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından 01.11.2023 tarihinde saat 14.00'da Spor Bilimleri Fakültesi (Link) Amfi'sinde ve 08.11.2023 tarihinde saat 14.00'da Hukuk Fakültesi'nde (Link) Erasmus Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.  2023
8 Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (RATEM) 2023 KA171 Proje yazım sürecine ilişkin RATEM akademik personeline bilgilendirme toplantısı yapılması (Öneri) Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından 29.11.2023 tarihinde saat 14.00'da Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Erasmus+ KA171 proje yazım sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir (Link) 2023
7 Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü personeli 2023 İş akışının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasını desteklemeye yönelik Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü personelinin hizmet-içi eğitime ihtiyaç duyması (Öneri) Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü personeline 18.10.2023 tarihinde ergonomi alanında hizmet-içi eğitimi verilmiş ve eğitimin personel üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla soru formu uygulanmıştır (Link). 2023
6 SDÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Birim Kalite  Komisyonu 2022 Birimimize gelen MoU ve Mevlana Anlaşması tekliflerinin kaynağının, amacının ve çıktılarının daha etkin bir şekilde izlenebilmesi için standart bir MoU ve Mevlana Anlaşması Öneri Formuna ihtiyaç duyulmaktadır. MoU ve Mevlana Anlaşması Teklif Formu birimimizce hazırlanmış ve öğretim elemanlarının kullanımı için web sitelerimizde (Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ve Mevlana Kurum Koordinatörlüğü) yayımlanmıştır. 2022
5 SDÜ Uluslararasılaşma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu: İzleme ve Yönlendirme Raporu  (2021)'de gelişmeye açık yönlerde "Mülteci akademisyenler ve öğrenciler ile etkileşim halinde olunması ve sosyal entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması" belirtilmiştir. 2022 Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ve alt birim koordinatörlüklerinin web sitelerinde duyuruların Arapça dilinde yayımlanmasına yönelik çalışmaların yapılması Koordinatörlüğümüz tarafından İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'ndan duyuruların Arapça diline çevirilmesine yönelik bir akademik personelin görevlendirilmesi istenmiştir ve bu doğrultuda ilgili birim tarafından görevlendirme yapılmıştır. 2022
4 Üniversitemiz Kalite Çalışmaları kapsamında yürütülen 2021-2022 yılı Güz ve Bahar Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi sonuçlarında üniversitemiz ulusal/uluslararası değişim programları (Erasmus+, Farabi) hakkında yeterince bilgilendirme yapılmadığı yönünde memnuniyetsizlik düzeyinin yüksek olması nedeniyle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Güvence Ofisi tarafından 01.09.2022 tarihli, E-18343706-060.99-337923 sayılı, "Öğrenci Memnuniyet Anketi Doğrultusunda Yapılacak İyileştirmeler" konulu yazısında Koordinatörlüğümüzce iyileştirme yapılmasının gerekliliği belirtilmiştir.  2022

Öğrencilerin ve Akademik Personelin Üniversitemiz Ulusal/Uluslararası Değişim Programları hakkında bilgilendirilmesi ve memnuniyetlerinin artırılması için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından Erasmus temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi ve temsilcilerin kendi birimlerindeki öğrenci ve akademik personele bilgilendirme toplantısı düzenlemesi.  

Öğrencilerin ve Akademik Personelin Üniversitemiz Ulusal/Uluslararası Değişim Programları hakkında bilgilendirilmesi ve memnuniyetlerinin artırılması için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından Erasmus temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi ve temsilcilerin kendi birimlerindeki öğrenci ve akademik personele bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 2022
3 SDÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Üyesi 2022 Birim Kalite Komisyonu üyeleri arasında Üniversitenin iç paydaşlarından olan öğrencilerin bulunmaması Birim Kalite Komisyonu üyeleri arasına bir yabancı uyruklu ve bir Türk uyruklu öğrenci dahil edilmiştir. 2022
2 Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2022 İlgili birimlerin web sayfalarının, form ve belgelerinin birimde belirlenen kişi/kişiler tarafından İngilizce diline çevirisinin yapılması Üniversitenin kurumsallaşmasına ve uluslararasılaşmasına yönelik katkı sağlaması amacıyla İlgili birimlerin web sayfalarının, form ve belgelerinin İngilizce çevirileri tamamlanmıştır. 2022
1 Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü Doktora öğrencisi 2022 Öğrencilerin yurt dışına çıkmadan önce harç muafiyetinden faydalanabilmeleri için iletmeleri gereken belgenin dilekçe formunda yazılması, matbu hale getirilmesi yoluyla resmiyet kazanması Üniversitemiz öğrencilerinin yurt dışına çıkmadan önce nomination yazısı, Kredi Yurtları Kurumu yazısı, vize yazısı, pasaport harcı muafiyet Başvurusu yazısı istemeleri halinde iletmeleri gereken belge dilekçe formunda hazırlanmıştır.  2022

PUKÖ DÖNGÜSÜ TAMAMLANANLAR

İyileştirme 1

İyileştirme 2

İyileştirme 3

İyileştirme  4

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İyi Uygulama Örneği 1: Süleyman Demirel Üniversitesi E-Devlet Başvuruları için Erasmus+ Başvuru Kılavuzunun Fenerbahçe Üniversitesi Tarafından Örnek Olarak Alınması

Yapılan Yazışmalar

SDÜ Erasmus+ Başvuru Kılavuzu

Fenerbahçe Üniversitesi Erasmus+ Başvuru Kılavuzu

BİRİM ORGANİZASYON, İŞ AKIŞ ŞEMALARI  VE GÖREV TANIMLARI

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Organizasyon Şeması için TIKLAYINIZ