BİRİM KALİTE ÇALIŞMALARI

REHBERLER, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE USUL ESASLAR 
Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Kuruluş, İşleyiş, Görev Yönergesi için TIKLAYINIZ
KALİTE KOMİSYONLARI

Birim Kalite Komisyonu için TIKLAYINIZ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ DIŞ PAYDAŞLAR DANIŞMA KURULU

Uluslarararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Üyeleri için TIKLAYINIZ

05.09.2022 Tarihli Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

KALİTE TOPLANTI ÇAĞRILARI
5. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 18.05.2022 tarihinde 14:00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

6. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 22.06.2022 tarihinde 14:00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

7. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 13.10.2022 tarihinde 10:00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

8. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 24.10.2022 tarihinde 14:30'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

9. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 28.10.2022 tarihinde 10:00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

10. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 19.12.2022 tarihinde 09:30'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

11. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 07.03.2023 tarihinde 10:30'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

12. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 08.09.2023 tarihinde 10:00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir.

13. Birim Kalite Komisyonu Toplantısı 16.10.2023 tarihinde 10:00'da Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenecektir. 

TOPLANTI TUTANAKLARI

07.02.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

15.02.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

12.04.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

    22.04.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ     

 22.06.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ   

13.10.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ   

   24.10.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ      

08.09.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

16.10.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ

 HİZMET-İÇİ EĞİTİM DUYURULARI

1- Ergonomi Eğitimi, 18.10.2023 tarihinde Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.
RAPORLAR
Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Şeffaflık Raporu (2021) için TIKLAYINIZ

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Öz Değerlendirme Raporu (2021) için TIKLAYINIZ

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Öz Değerlendirme Raporu (2022) için TIKLAYINIZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü İkili İşbirliği Anlaşmaları (MoU) ve Çıktıları Raporu (2022) için TIKLAYINIZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü İkili İşbirliği Anlaşmalarında Takip Edilecek Süreç Raporu (2022) için TIKLAYINIZ

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Hizmet-İçi Eğitim (Ergonomi) Değerlendirme Raporu (2023) için TIKLAYINIZ

ANKETLER
İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

İyileştirme Öneri Formu 1

İyileştirme Öneri Formu 2

İyileştirme Öneri Formu 3

İyileştirme Öneri Formu 4

İyileştirme Öneri Formu 5

İyileştirme Öneri Formu 6

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI TABLOSU

Sıra No Öneri Birimi/ Kaynak Öneri Tarihi Öneri/ Gerekçe İyileştirme İyileştirme Tarihi
7 Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü personeli 2023 İş akışının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasını desteklemeye yönelik Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü personelinin hizmet-içi eğitime ihtiyaç duyması (Öneri) Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü personeline 18.10.2023 tarihinde ergonomi alanında hizmet-içi eğitimi verilmiş ve eğitimin personel üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla soru formu uygulanmıştır (Link). 2023
6 SDÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Birim Kalite  Komisyonu 2022 Birimimize gelen MoU ve Mevlana Anlaşması tekliflerinin kaynağının, amacının ve çıktılarının daha etkin bir şekilde izlenebilmesi için standart bir MoU ve Mevlana Anlaşması Öneri Formuna ihtiyaç duyulmaktadır. MoU ve Mevlana Anlaşması Teklif Formu birimimizce hazırlanmış ve öğretim elemanlarının kullanımı için web sitelerimizde (Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ve Mevlana Kurum Koordinatörlüğü) yayımlanmıştır. 2022
5 SDÜ Uluslararasılaşma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu: İzleme ve Yönlendirme Raporu  (2021)'de gelişmeye açık yönlerde "Mülteci akademisyenler ve öğrenciler ile etkileşim halinde olunması ve sosyal entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması" belirtilmiştir. 2022 Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ve alt birim koordinatörlüklerinin web sitelerinde duyuruların Arapça dilinde yayımlanmasına yönelik çalışmaların yapılması Koordinatörlüğümüz tarafından İlahiyat Fakültesi Dekanlığı'ndan duyuruların Arapça diline çevirilmesine yönelik bir akademik personelin görevlendirilmesi istenmiştir ve bu doğrultuda ilgili birim tarafından görevlendirme yapılmıştır. 2022
4 Üniversitemiz Kalite Çalışmaları kapsamında yürütülen 2021-2022 yılı Güz ve Bahar Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi sonuçlarında üniversitemiz ulusal/uluslararası değişim programları (Erasmus+, Farabi) hakkında yeterince bilgilendirme yapılmadığı yönünde memnuniyetsizlik düzeyinin yüksek olması nedeniyle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Güvence Ofisi tarafından 01.09.2022 tarihli, E-18343706-060.99-337923 sayılı, "Öğrenci Memnuniyet Anketi Doğrultusunda Yapılacak İyileştirmeler" konulu yazısında Koordinatörlüğümüzce iyileştirme yapılmasının gerekliliği belirtilmiştir.  2022

Öğrencilerin ve Akademik Personelin Üniversitemiz Ulusal/Uluslararası Değişim Programları hakkında bilgilendirilmesi ve memnuniyetlerinin artırılması için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından Erasmus temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi ve temsilcilerin kendi birimlerindeki öğrenci ve akademik personele bilgilendirme toplantısı düzenlemesi.  

Öğrencilerin ve Akademik Personelin Üniversitemiz Ulusal/Uluslararası Değişim Programları hakkında bilgilendirilmesi ve memnuniyetlerinin artırılması için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından Erasmus temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi ve temsilcilerin kendi birimlerindeki öğrenci ve akademik personele bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 2022
3 SDÜ Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Dış Paydaşlar Danışma Kurulu Üyesi 2022 Birim Kalite Komisyonu üyeleri arasında Üniversitenin iç paydaşlarından olan öğrencilerin bulunmaması Birim Kalite Komisyonu üyeleri arasına bir yabancı uyruklu ve bir Türk uyruklu öğrenci dahil edilmiştir. 2022
2 Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 2022 İlgili birimlerin web sayfalarının, form ve belgelerinin birimde belirlenen kişi/kişiler tarafından İngilizce diline çevirisinin yapılması Üniversitenin kurumsallaşmasına ve uluslararasılaşmasına yönelik katkı sağlaması amacıyla İlgili birimlerin web sayfalarının, form ve belgelerinin İngilizce çevirileri tamamlanmıştır. 2022
1 Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü Doktora öğrencisi 2022 Öğrencilerin yurt dışına çıkmadan önce harç muafiyetinden faydalanabilmeleri için iletmeleri gereken belgenin dilekçe formunda yazılması, matbu hale getirilmesi yoluyla resmiyet kazanması Üniversitemiz öğrencilerinin yurt dışına çıkmadan önce nomination yazısı, Kredi Yurtları Kurumu yazısı, vize yazısı, pasaport harcı muafiyet Başvurusu yazısı istemeleri halinde iletmeleri gereken belge dilekçe formunda hazırlanmıştır.  2022

PUKÖ DÖNGÜSÜ TAMAMLANANLAR

İyileştirme 1

İyileştirme 2

İyileştirme 3

İyileştirme  4

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İyi Uygulama Örneği 1: Süleyman Demirel Üniversitesi E-Devlet Başvuruları için Erasmus+ Başvuru Kılavuzunun Fenerbahçe Üniversitesi Tarafından Örnek Olarak Alınması

Yapılan Yazışmalar

SDÜ Erasmus+ Başvuru Kılavuzu

Fenerbahçe Üniversitesi Erasmus+ Başvuru Kılavuzu

BİRİM ORGANİZASYON, İŞ AKIŞ ŞEMALARI  VE GÖREV TANIMLARI

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü Organizasyon Şeması için TIKLAYINIZ