Dil Kursları

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenime başlayacak yabancı uyruklu öğrenciler için belirli dönemlerde Türkçe dil yeterlilik kursları verilmektedir. Bunun yanı sıra, İngilizce, Arapça ve Rusça kursları da üniversitemiz Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (SDÜTÖMER) sunulmaktadır.

Detaylı bilgi için lütfen resme tıklayınız;

 

TABLO VE AÇIKLAMALAR:

 SDÜYÖS TÜRKÇE DiL YETERLiLiK DÜZEYLERi

PUAN ARALIKLARI  AÇIKLAMALAR

C2

89-100 Türkçesi yeterli 
C1

71-88

B2 65-70 

Türkçesi kısa zamandayeterli duruma gelebilir

B1 55-64 

A2

30-54 Türkçesi yetersiz 

A1

0-29  Türkçesi hiç yok

C1 Düzeyi: Türkçesi yeterlidir. Üniversitemizde öğrenime başlayabilir.

B1-B2 Düzeyi: Türkçe seviyesi, Üniversitemizde öğrenime baĢlamaya yeterlidir. Ancak önlisans eğitimi alanlar üçüncü yarıyıl başlangıcına kadar, lisans eğitimi alanlar ise beşinci yarıyıl başlangıcına kadar Türkçe yeterlik düzeyini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadır. Bu süre sonunda Türkçe Yeterlilik düzeyini (C1) seviyesine getiremeyen öğrenciler eğitim-öğretime devam edemezler. Öğrencilere bunun için bir (1) yıl süre tanınır. Bu süre sonunda şartı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

A1-A2 Düzeyi: Türkçesi yetersizdir. Türkçe yeterlilik düzeyleri A2 ve A1 olan öğrenciler, Türkçe yeterlilik düzeylerini yükseltmeleri için ilgili yönetim kurulu kararı ile iki yıl izinli sayılırlar. Bu süre sonunda Türkçe dil seviyesini en az B1 düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir. Ancak önlisans eğitimi alanlar üçüncü yarıyıl baĢlangıcına kadar, lisans eğitimi alanlar ise beşinci yarıyıl başlangıcına kadar Türkçe yeterlik düzeyini (C1) seviyesine çıkarmak zorundadır. Bu süre sonunda Türkçe Yeterlilik düzeyini (C1) seviyesine getiremeyen öğrenciler eğitim-öğretime devam edemezler. Öğrencilere bunun için bir (1) yıl süre tanınır. Bu süre sonunda Ģartı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Başvuran adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini belgelendirmek zorundadır. YÖK tarafından kabul edilmiş, yükseköğretim kurumlarına bağlı Türkçe öğretim merkezlerinin verdiği Türkçe yeterlilik belgeleri geçerlidir. 

Türkçe yeterlilik sınavı yılda en az iki kez olmak üzere SDÜ TÖMER tarafından yapılır. 

Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre SDÜYÖS Türkçe Dil Yeterlilik Düzeyleri ve puan aralıkları aşağıda belirtilmiştir.

Yayın Tarihi: 23/06/2015
Okunma Sayısı: 6360