Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta’daki yükseköğretimle ilgili güçlü bir alt yapının üzerine 1992 yılında kurulmuş ve geçen süreçte kurumsallaşmasını tamamlamış bir devlet üniversitesidir. SDÜ, bugün sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizin seçkin yükseköğretim kurumlarından biridir. Üniversitenin lisans eğitimi veren 18 fakültesi, 3 yüksekokulu, ön lisans eğitimi veren 20 meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim veren 6 enstitüsü ile 46 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır. Üniversite binalarının büyük bir kısmı Isparta’daki merkez yerleşkededir.

SDÜ, Sosyal Atmosferi Güçlü Bir Üniversitedir

Süleyman Demirel Üniversitesi; güçlü sosyal atmosferi, yaşam alanı zengin yerleşke yapısıyla, kültürel ve sportif etkinlikleriyle, genç üniversiteler arasında adından söz ettirmekte  ve referans bir üniversite görüntüsü çizmektedir. 69 öğrenci kulübü, spor salonları, bilgi merkezleri, kütüphane gibi sosyal yaşam alanlarının mekânsal büyüklükleri ve işlevleriyle SDÜ, Türkiye’deki büyük ölçekli üniversitelerden biridir.

SDÜ, Bölgesinde Lider Bir Üniversitedir

SDÜ; bölgesinde sanayileşme, tarımsal gelişim ve teknolojik alanlarda bir lider pozisyonu üstlenerek birçok değişikliğe ve yeniliğe imza atmıştır. Modern eğitim imkânları ve güçlü akademik kadrosu ile göller yöresinin gelişimine büyük katkılar sağlamaktadır. 70 bine yaklaşan öğrencisi, yürütülen araştırmalar, yaratılan uygulama alanlarıyla SDÜ, hem Isparta’nın hem de Göller Bölgesi’nin lokomotifi konumundadır.

SDÜ, Uluslararasılaşmış Bir Üniversitedir

SDÜ’nün önemli bir yanı da Erasmus ve Bologna süreçleri, üniversiteler arası yapılan işbirliği protokolleri ve disiplinler arası gerçekleştirilen yurt dışı kaynaklı araştırma projeleri gibi birçok alanda bilimsel atılımlar gerçekleştirmesidir.

SDÜ, yenilikçi ekseni çerçevesinde yerele hâkim, ulusalı iyi bilen ama uluslararası düzeyde de atılımlar yapmış bir üniversite olmayı hedeflerken; öğrenci ve öğretim elemanlarının dünyaya açılabilen bireyler olması için değişim programlarının en yüksek düzeyde kullanıldığı bir üniversitedir. Ayrıca SDÜ; Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dünya ülkelerinden öğrenci alan uluslararası bir üniversitedir.

SDÜ, Proje Odaklı Bir Üniversitedir

Özellikle son yıllarda kazanılan TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı ve Avrupa Birliği Çerçeve Programı Projeleri, Türk üniversiteleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesinin projeci yönünü de ön plana çıkarmaktadır. Öğrenci ve öğretim elemanlarıyla birlikte yenileşimci düşünebilen, ileri teknolojiyi üreten ve bunun yayılımını sağlayan proje odaklı çalışmaları ile Türk üniversiteleri arasında üst sıralarda yer alan büyük bir üniversitedir.

SDÜ, Teknokent Oluşturan Bir Üniversitedir

SDÜ, Göller Bölgesi Teknokenti ile üniversite ile sanayinin buluştuğu, araştırma ve geliştirme geleneğine sahip akademik bilginin ekonomik değere dönüştüğü, ülkenin ekonomi ve ihracatına olumlu katkılar sağlayan bir bilim yuvası olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda son yıllarda “Teknokent” oluşumunun en iyi kurumsallaştığı üniversitelerden biri olarak görülmektedir.

SDÜ, Fiziki Şartları ile Türkiye Ortalamasının Üstünde Bir Üniversitedir

Şehir merkezine 8 km’lik mesafesi olan merkez yerleşkeye ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. 10 bin dekarlık arazisiyle merkez yerleşke; bütün fakülteleri, laboratuvarları, atölyeleri, bilgisayar merkezlerini, kütüphaneleri, kültür merkezlerini ve diğer sosyal ve sportif tesisleri kapsayacak ve gelecekte bütün fakülteleri içerisinde barındıracak şekilde projelendirilmiştir. Sahip olduğu bina ve tesislerle SDÜ, kişi başına düşen örtülü alan oranı Türkiye ortalamasının üstünde olan bir üniversitedir.

Akademik Eğitim-Öğretim İmkânları

Çift Ana Dal

Çift ana dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerimiz, ilan edilen çift ana dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyıl başında başvurabilirler.

Yan Dal

Yan dal programı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlayan bir öğretim programıdır. Üniversitemizde ilan edilen yan dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyıl başında başvurabilirler.

Öğrenci Projeleri

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Destekleme Programı”na son yıllarda Türkiye çapındaki tüm üniversiteler içinde kabul edilen öğrenci projeleri kapsamında SDÜ açık ara öndedir. Böylelikle öğrencilerimizin projecilik yanı geliştirilmekte ve hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerimize bu projeler kanalıyla maddi destekler sağlanmaktadır. Öğrenciler öğrenerek, üreterek para kazanmanın ve akademik hayat içinde yar almanın tadını çıkarmaktadırlar.

Erasmus ve Farabi Programları

Eğer siz de kabına sığamayan, farklı şehirleri, ülkeleri, üniversiteleri görmek isteyen, üniversite eğitimi sürecinde aktif olmayı hedefleyen, öğrenci olmanın yaşamınıza katacağı getirilerden en iyi şekilde yaralanmak isteyen bir öğrenciyseniz SDÜ doğru bir tercihtir. SDÜ’nün yurt dışındaki ve yurt içindeki çok sayıda üniversiteyle yaptığı anlaşmalar sayesinde bu üniversitelerde misafir öğrenci olarak birkaç sömestr boyunca bulunabilirsiniz. Yapılan araştırmalara bağlı olarak İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Polonya, Finlandiya, Belçika, Estonya, Litvanya’daki  ve diğer Avrupa ülkelerindeki daha birçok saygın üniversitede bir veya iki sömestr boyunca eğitim alabilirsiniz.

SDÜ’lüler için bir başka fırsat ise yurt içindeki üniversitelerde bir veya iki sömestr boyunca eğitim alabilecek olmalarıdır. Türkiye’deki büyük kentlerde bulunan üniversitelerde Farabi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde bulunabilir, öğrencilik hayatınıza artı değerler katabilirsiniz.

SUNDUĞUMUZ FIRSATLAR

Kısmi Zamanlı Çalışma

Üniversitemizde öğrenciler ders dışı zamanlarında, ilgi ve yeteneklerine göre, üniversitemizin çeşitli üretim ve hizmet birimlerinde ücretli olarak çalışabilmektedirler. SDÜ, her yıl 500’ü aşkın öğrencisine kısmi zamanlı çalışma imkânı sunmaktadır. Kısmi zamanlı çalışmanın yoğun olarak yaşandığı birimlerimiz ise Kütüphane, Bilgi İşlem, Kültür Merkezi, Spor Tesisleri, Kurumsal İletişim Merkezi, Araştırma Merkezleri, Laboratuvar ve Atölyeler ile Mediko-Sosyal ve Beslenme birimleridir.

Burslar

Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından üniversitemize ayrılan kontenjanlara göre öğrencilerimize, nakit olarak eğitim-öğretim yılı boyunca burs verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz kamu ve özel sektör kuruluşları ile birçok dernek, vakıf ve şirketler tarafından karşılıklı veya karşılıksız olarak verilen burs veya kredi imkânlarından da yaralanabilmektedir.

OLANAKLARIMIZ

Bilgi Merkezi (Kütüphane)

Avrupa’nın en büyük kütüphanesi olma özelliğine  sahip SDÜ Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Bilgi Merkezi, teknolojik gelişmeleri de takip ederek SDÜ öğrencileri ve kullanıcılarına daha nitelikli hizmet verme yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’deki 7/24 açık olan nadir üniversite kütüphanelerinden biridir. 4 katlı, 8000 metrekare alana kurulu ve 950 kişilik oturma olanağı bulunan SDÜ Bilgi Merkezi; elektronik kitapları, çok farklı sayıda süreli yayınları ve elektronik dergi arşivi, CD-DVD arşivi çevrimiçi veri tabaları ile bilimsel araştırmalar için temel oluşturan zengin bir koleksiyona sahiptir.

Bilgi Merkezinde bulunan bütün yayınları SDÜ web sayfası üzerinden çevrimiçi olarak tarayabilir, SDÜ’nün abone olduğu çevrimiçi veri tabanları ile de internet üzerinden yurt içinde ve yurt dışında yayımlanan sınırsız sayıda bilimsel yayına ulaşabilirsiniz. Bunun için Bilgi Merkezinde yer alan internet tarama terminalleri, öğrencilerimizin kullanımına sürekli açık tutulmaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi LIBER (The Ligue des Bibliothéques Européennes de Recherche/Association of European Research Libraries) Architecture Group (LAG) tarafında hazırlanan “Building on Experience: Learning from the Past to Plan for the Future” adlı yayında yer alan Avrupa’da son yıllarda yapılan 30 kütüphane binası içine girmiş bir üniversite kütüphanesidir.

Mediko-Sosyal

Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerimize Sağlık Şube Müdürlüğüne bağlı Mediko-Sosyal Merkezinde sağlık hizmetleri verilmektedir. Burada yapılan ilk muayeneden sonra gerekli görülmesi hâlinde hasta, ileri tetkik ve tedaviler için üniversitemiz Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesine sevk edilmektedir. Merkez yerleşke dışındaki birimlerimizde eğitim gören öğrencilerimiz bulundukları yerin sağlık ocakları ve devlet hastanelerinden faydalanabilmektedirler.

Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören burslu yabancı uyruklu öğrencilerimize Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Sağlık Karnesi düzenlenmekte ayrıca muayene ve tedavi giderleri üniversitemiz bütçesinden karşılanmaktadır. Burslu yabancı uyruklu öğrencilerimiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen başvuru yaparak SDÜ öğrenci Sağlık Karnelerini çıkarabilmektedirler. Diğer öğrencilerimiz 01/01/2012 tarihi itibarıyla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alınmışlardır. Muayene ve tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.

Beslenme

Üniversitemize bağlı beş ayrı birimde (Batı yerleşkesi yemekhanesi, Doğu yerleşkesi yemekhanesi, Sağlık Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çiftçi Eğitim Merkezi) bulunan mutfaklarda yaklaşık 4 bin öğrenci ve personele öğle ve akşam yemeği verilmektedir. Yemekler diyet uzmanları kontrolünde, günlük alınması gereken kalori hesaplanarak hazırlanmaktadır.

Beslenme Yardımları

Üniversitemiz maddi imkânları elverişli olmayan öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği şeklinde beslenme yardımı yapmaktadır. Fakülte ve yüksekokullara her yıl ayrılan kontenjanlar çerçevesinde öğrencinin ihtiyaç derecesi öğrenilerek beslenme yardımı alacak öğrenciler belirlenmektedir.

Spor

SDÜ, öğrencilerin sportif yaşantılarının gelişimine önem vermektedir. Yerleşke içindeki spor ve eğlence merkezleri üniversite hayatına farklı bir boyut katmaktadır. Spor merkezlerinde çim saha futbol, basketbol, voleybol, hentbol, halı saha futbol, tenis, atletizm, at biniciliği, fitness, step, aerobik, bisiklet, tırmanma ve masa tenisi sporlarını yapabilirsiniz. Üniversite dışında yakın merkezlerde dağcılık, dalgıçlık, yamaç paraşütü, orienteering, kros gibi alanlarda spor olanakları bulunmaktadır. Uluslararası düzeydeki Atatürk Spor Salonu ve olimpik yüzme havuzu, kapasiteleri ve donanımları itibarıyla bölgenin ve Türkiye’nin en iyi spor merkezleri arasında sayılmaktadır. Isparta yöresi, ülkemizin önde gelen kış sporları merkezlerinden biri olması nedeniyle, diğer spor dalları arasında kış sporlarına ayrıca önem verilmektedir. Bu konuda Davraz Kaynak Merkezinde sportif aktiviteleri düzenlenmektedir.

Öğrenci Kulüpleri

Süleyman Demirel Üniversitesi 2013–2014 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 69 öğrenci kulübüyle Türkiye’nin kulüpler açısından en zengin üniversitesidir. SDÜ’de her gün bir yenisi açılan öğrenci kulüpleri üniversitemizdeki sosyal hayatın zenginliğinin de bir göstergesidir. Bu kulüpler, öğrencilerimize üniversite eğitimleri boyunca geniş bir hobi yelpazesi sunmaktadır. Bilim, kültür ve sanatın hemen her dalında bir öğrenci kulübüne sahip olan Süleyman Demirel Üniversitesinde, zamanınızı dolu dolu geçirerek bir şeyler üretmek, yeni beceriler kazanmak ve insan ilişkilerinizi geliştirmek mümkündür. 

Kampusümüzde Sosyal HayatÜ, öğrencilerine içeriği

Zengin eğitim programlarının yanı sıra, sosyal dünyası geniş bir kampus atmosferi de sunmaktadır. Kampus, kültür merkezleri, sanat evleri, yemek salonları, kafeteryaları, spor üniteleri, bankaları, iletişim ve ulaştırma ofisleri, yurtları, eğlence mekanları, öğrenci meydanı ve şenlikleriyle gündüz ve gece canlı bir yaşam alanıdır.

Kültür Sanat

Etkinlikler

Üniversite bünyesinde düzenlenen kariyer günlerinde, ulusal sempozyum ve konferanslarda alanlarında söz sahibi kişilerle yakından iletişime geçip onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanma,

onlardan ilham alma ve fikirlerinizi onlarla paylaşma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca SDÜ’ nün ana hedefi olan uluslararası açılım sürecinde dünya üniversitelerinden yüzlerce katılımcı, yurtiçinden ve yurt dışından çok sayıda üniversite temsilcisi her yıl SDÜ’ nün çeşitli törenlerine katılmakta, konuşmalar yapmakta ve öğrencilerimiz bu yolla farklı kültürleri ve eğitim modellerini tanıma fırsatına erişmektedirler.

SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi her yıl yaklaşık çok sayıda kültürel etkinliğe ev sahipliği yaparak; eğitime yeni bir ivme kazandırmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin kampus içinde ve dışındaki kültür merkezlerinde, kongre ve sergi salonlarında ünlü tiyatro oyunlarını

izleyebilir; ebru, resim ve fotoğraf sanatının inceliklerini gözlemleyebilir, kendi oyunlarınızı sahneye koyup, resim ve fotoğraflarınızı meraklılarıyla paylaşabilirsiniz. SDÜ’ de alanlarında ünlü kişilerle söyleşilere katılabilir, ulusal çapta beğeni toplayan bazı radyo ve televizyon programlarına katılım imkânı bulabilirsiniz. Ayrıca SDÜ’de düzenlenen Kültür Sanat Günleri ve Tiyatro Festivaline katılarak hayatın yoğun trafiğine yeni renkler katabilirsiniz.

Şenlik ve Konserler

Öğrenci Meydanı

SDÜ Doğu Kampus’ta yer alan Öğrenci Meydanı öğrencilerin kişisel yeteneklerini sergileyebileceği,

müzik, tiyatro ve resim etkinliklerini yapabileceği açık hava tiyatrosu şeklinde düzenlenmiştir. Öğrenci kulüpleri de bu alanda yerleşmiş olduğu için tanışma ve kaynaşma sağlanmakta kulüplerin takım çalışmaları daha kolay gerçekleşmektedir. Ayrıca üniversitenin organize ettiği geniş katılımlı konser ve gösteriler için de öğrenci meydanı nezih bir ortam oluşturmaktadır.

Her bahar döneminde düzenlenen bahar şenlikleri SDÜ ile bütünleşmiş ve gelenekselleşmiştir.

Öğrencilerimiz bu şenliklerde ünlü sanatçıların, müzisyenlerin konserleri ile coşmakta,

resim, fotoğraf, seramik sergileri, film gösterimleri, tiyatro gösterileri, halkoyunları ve modern dans gibi aktiviteleri izleme imkanı da bulmaktadırlar. Bahar şenlikleri, öğrencilerimizin çeşitli dallarda katılacakları yarışmalarla da ayrı bir zenginlik kazanmaktadır.

Üniversitemizle ilgili detaylı bilgileri  www.sdu.edu.tr  adresinden, kayıtlarla ilgili bilgileri ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın http://oidb.sdu.edu.tr/ adresinden alabilirsiniz.

Üniversitemizin Sağlık, Beslenme, Burs olanakları, Part-time çalışma, Kültürel ve Sportif Hizmetleri ile ilgili olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın http://sksdb.sdu.edu.tr/ adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 19/12/2016
Okunma Sayısı: 5983