Öğrencilerimizin Dikkatine

Öğrencilerin, üniversite faaliyetleriyle ilgili olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetler, kültürel geziler, sportif faaliyetleri, müsabaka vb. önceden planlanmış olanlar dâhil tüm üniversitenin bilgisi ve iznine tabi yurt dışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir.

Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dahil tüm sağlık programları, fen ve mühendislik programları ile ön lisans, lisans düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrenciler, tatil kapsamındadır.  

Ancak Tıp Fakültesindeki intörnler, yazılı talepleri halinde gönüllü olarak sağlık hizmeti sunabilecekler.

Yayın Tarihi: 14/03/2020
Okunma Sayısı: 2485