Birim Kalite Komisyonu

Doç. Dr. İbrahim Kubilay TÜRKAY (Komisyon Başkanı) 

Öğr. Gör. Dr. Adviye İkbal BAYDAR (Üye)

Öğr. Gör. Ayşe İREN (Üye)

Memur Bahattin DURAK (Üye)

Sürekli İşçi Dilek GÜRLEVİK (Üye)

Öğrenci Abbas Abdelia ANDYA (Üye)

Öğrenci Suğde SOLAKOĞLU