SIKÇA SORULAN SORULAR

Türkiye’deki üniversiteler ve yabancı ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumları arasında imzalanan, iyi niyet göstergesi olan maddi bağlayıcılığı olmayan genel anlaşma türüdür.

İmzalanan İkili İşbirliği Protokolleri (MoU) kapsamında;

1)      Öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin değişimi;

2)      Önlisans, Lisans, Lisansüstü programlarda karşılıklı olarak öğrenci değişimi;

3)      Karşılıklı işbirliği içinde ortak araştırma projelerinin koordinasyonu;

4)      Akademik konferanslar, ortak dersler, özel kısa dönem eğitim kursları, seminerler ve sempozyumlar gibi ortak akademik aktivitelerin düzenlenmesi;

5)      Akademik yayınların ve eğitim materyallerinin değişimi;

amaçlanmaktadır.

1)      İşbirliği yapılması planlanan ilgili kurumlar ile gerekli görüşmeler ilgili bölüm/yüksekokul/fakülte/enstitü öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilir ve söz konusu Anlaşma teklifi ve ilgili yükseköğretim kurumunun uluslararası ofisinin iletişim bilgileri Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne iletilir.

2)      Protokol imzalanacak yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınması gerektiğinden, protokol imzalanmadan önce yükseköğretim kurumunun tanınırlığının YÖK’e resmi yazıyla sorulur.

3)      İlgili kurum YÖK tarafından tanınıyorsa protokol imza süreci başlar.

4)      İkili işbirliği protokolü yapılırken kullanılacak protokol üniversitemizin kullandığı şablonsa protokol üniversite yasal temsilcilerine imzaya çıkarılabilir. Kullanılacak protokol diğer kurumun şablonuysa, ilgili protokolün Türkçe’ye çevirisi yapılır ve protokol hem İngilizce hem Türkçe olarak üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nin görüşüne sunulur. Hukuk Müşavirliğinin görüşleri doğrultusunda protokolde revizyonlar yapılır.

5)      Protokoller hem İngilizce hem Türkçe olarak ikişer nüsha halinde üniversite yasal temsilcisi tarafından imzalanır ve karşı tarafın imzası için postaya verilir.

6)      İkili İşbirliği Protokolleri iki taraf da imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.