Uluslararası Üyeliklerimiz

International Association of Universities (IAU)

Uluslararası Üniversiteler Birliği, 1950 yılında kurulmuş olup, temeli UNESCO’ya dayanan yükseköğretim kurumları birliğidir. Ortak ilgi alanları ve yükseköğretimde aktif rol oynayan çeşitli uluslararası, bölgesel ve ulusal organlar ile işbirlikleri konusunda 120 ülkeden kurum ve kuruluşu fikir ve devinim için bir araya getirmektedir.

European University Association (EUA)

Avrupa üniversitelerinin sözcüsü olan birliğin amacı, hem ulusal düzeyde ulusal üniversiteler birliğinin çalışmaları hususunda,  hem de birliğe üye münferit üniversiteler üzerinde tesir oluşturabilecek sorunlar hususunda, Avrupa düzeyinde ilkesel tartışmaların sonuçlarını etki etmektir.

Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED)

UNIMED, Ekim 1991'de Prof. Franco Rizzi tarafından kurulan Akdeniz Üniversiteler Birliği, Akdeniz havzasındaki ülkelerden üniversitelerden oluşan bir  birliktir. Akdeniz'in her iki kıyısındaki 23 ülkeden 140 Üniversiteyi kapsamaktadır. UNIMED, farklı bilimsel alanlarda faaliyet göstermektedir ve amacı, bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik işbirliğine katkıda bulunmak için Avrupa-Akdeniz bölgesinde araştırma ve eğitimi geliştirmektir.

International Association of Law Schools (IALS)

Uluslararası Hukuk Fakülteleri Birliği (IALS), 2000 yılında başlayarak dünyanın dört bir yanından hukuk eğitimcilerinin bir dizi toplantısından sonra kurulmuş bağımsız bir hukuk fakülteleri derneğidir. 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Columbia Bölgesi yasalarına göre kurulmuş olup, sekretaryası Cornell Hukuk Fakültesi'ndedir. Üyeliği, 45'ten fazla ülkeden 170'in üzerinde okuldan oluşmaktadır.